ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ομηρικά έπη (8ος αι π.Χ)


ΗΣΙΟΔΟΣ (8ος αι. π.Χ)


Ηρόδοτος (484 - 425/410 π.Χ.)
  • ΙΣΤΟΡΙΑΙ                                                                                                                                                         Η Ιστορία του Ηροδότου θεωρείται η θεμελιώδης βάση της ιστορίας στο δυτικό πολιτισμό. Γράφτηκε το 450 π.Χ. Ο Ηρόδοτος, στα πρώτα τέσσερα βιβλία παρουσιάζει το σχηματισμό και την αύξηση της περσικής δύναμης, στο πέμπτο και έκτο τις πρώτες συγκρούσεις των Περσών με τους Έλληνες της ηπειρωτικής Ελλάδας, στο τελευταίο μέρος του έκτου και σε ολόκληρα τα δύο επόμενα βιβλία περιγράφει τις δύο μεγάλες εκστρατείες των Περσών που κατέληξαν, η πρώτη στη μάχη του Μαραθώνα και η άλλη στη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Τέλος στο ένατο βιβλίο αναφέρεται στις άλλες πολεμικές δραστηριότητες των Ελλήνων εκείνης της εποχής. 

Θουκυδίδης (περ. 460 π.Χ. - περ. 399 π.Χ.) 


Διόδωρος Σικελιώτης (80 π.Χ. – 20 π.Χ.)

  • Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη                                                                                                                                    Το έργο του Διοδώρου πραγματεύεται την παγκόσμια ιστορία από τη δημιουργία μέχρι το 59 π.Χ.. Αποτελείται από 40 βιβλία, από τα οποία έχουν διασωθεί τα πέντε πρώτα (Α΄- Ε΄) και η δεύτερη δεκάδα (Ι΄- Κ') καθώς και εκτενή αποσπάσματα από τα υπόλοιπα. 

ΣΤΡΑΒΩΝ (64 - 24 μ.Χ.)

Παυσανίας (110 -180 μ.Χ)