ΣΠΗΛΑΙΟ ΦΡΑΓΧΘΙ ΚΑΙ ΝΕΟΛΙΘΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ