Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2017

ΙΛΙΑΔΑ 1-3. ΡΑΨΩΔΙΕΣ Α'-Γ'

ΙΛΙΑΔΑ 4-6. ΡΑΨΩΔΙΕΣ Δ'-Ζ'

ΙΛΙΑΔΑ 7-9. ΡΑΨΩΔΙΕΣ Η'-Ι'

ΙΛΙΑΔΑ 10-12. ΡΑΨΩΔΙΕΣ Κ'-Μ'

ΙΛΙΑΔΑ 13-15. ΡΑΨΩΔΙΕΣ Ν'-0' - ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ - Ο ΔΙΑΣ ΕΞΑΠΑΤΑΤΑΙ

ΙΛΙΑΔΑ 16-17. ΡΑΨΩΔΙΕΣ Π'-Ρ' - Ο ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ - Η ΜΑΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ

ΙΛΙΑΔΑ 18-19. ΡΑΨΩΔΙΕΣ Σ'-Τ' - Η ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΙΛΙΑΔΑ 20. ΡΑΨΩΔΙΑ Y ́ ‐ Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ

ΙΛΙΑΔΑ 21. ΡΑΨΩΔΙΑ Φ ́ ‐ Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΚΑΜΑΝΔΡΟ

ΙΛΙΑΔΑ 22. ΡΑΨΩΔΙΑ Χ ́ ‐ Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΚΤΟΡΑ

ΙΛΙΑΔΑ 23. ΡΑΨΩΔΙΑ Ψ ́ ‐ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ

ΙΛΙΑΔΑ 24. ΡΑΨΩΔΙΑ Ω ́ ‐ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΑΜΟΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑ 10. ΦΩΚΙΚΑ ΛΟΚΡΩΝ ΟΖΟΛΩΝ

ΠΑΥΣΑΝΙΑ 9. ΒΟΙΩΤΙΚΑ

ΠΡΟΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΞΕΩΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑ 8. ΑΡΚΑΔΙΚΑ

ΠΑΥΣΑΝΙΑ 7. ΑΧΑΪΚΑ

ΠΑΥΣΑΝΙΑ 6. ΗΛΙΑΚΩΝ Β'

ΠΑΥΣΑΝΙΑ 5. ΗΛΙΑΚΩΝ Α'